NIEUWE VOORZITTER VOOR KIESCOMMISSIE CENI: LAMUKA DRINGEN AAN ELECTORALE HERVORMINGEN

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor de nationale kiescommissie (CENI) is nog altijd gaande. Moise Katumbi, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba en Adolphe Muzito, allemaal van het oppositieplatform Lamuka, willen dat er eerst electorale hervormingen komen, te beginnen met de onafhankelijke nationale verkiezingscommissie (CENI).

De leiders van Lamuka zijn duidelijk over de toekomstige voorzitter van de CENI: wie actief betrokken was bij het organiseren van vroegere verkiezingen, moet automatisch worden uitgesloten. Die mensen werkten volgens Lamuka namelijk mee aan massaal gesjoemel met de verkiezingen van eind 2018.

Deze leiders uit de oppositie zijn blij omdat sommige vertegenwoordigers van geloofsovertuigingen zich resoluut opstellen en zeggen dat er voorrang moet worden gegeven aan de reorganisatie van de kiescommissie en andere institutionele hervormingen. Begin deze week kwam een aantal religieuze leiders bijeen om een gemeenschappelijke kandidaat-voorzitter te kiezen voor de CENI. Dat lukte echter niet. Er werd geen consensus bereikt, en de besprekingen werden opgeschort. Katholieken (CENCO) en protestanten (ECC) hebben de krachten gebundeld: zij kanten zich tegen de kandidatuur van Ronsard Malonda Ngimbi, nationaal uitvoerend secretaris van de CENI. Malonda wordt gesteund door de zes andere geloofsgemeenschappen.

Bij Lamuka hopen ze dat de religieuze leiders het goede voorbeeld zullen geven en dat ze zich niet zullen laten corrumperen. Eventuele corruptie zou hun reputatie vernielen en de toekomst van het land en het welzijn van de bevolking in gevaar brengen, aldus de oppositieleiders. De boegbeelden van Lamuka zeggen dat ze willen dat het parlementaire werk overal correct verloopt en dat de politiek de wil van het volk moet volgen. “Wij zullen alles in het werk stellen opdat de kiescommissie (CENI) en andere bij de verkiezingen betrokken instellingen, die alle geloofwaardigheid zijn kwijtspeeld, worden geherstructureerd. Deze instellingen moeten worden geleid door personen met een onberispelijke reputatie”, luidt het. Alleen in zulke omstandigheden zullen nieuwe verkiezingen geloofwaardig, transparant, democratisch en vreedzaam zijn, aldus nog Lamuka.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *